رانگاناتان

پنج اصل کتابداری رانگاناتان 

رانگاناتان :
کتابها از برای استفاده اند
هر خواننده باید کتابی داشته باشد 
هر کتاب باید خواننده ای داشته باشد
در وقت خواننده باید صرفه جویی شود
کتابخانه به عنوان یک ارگانیسم زنده
/ 0 نظر / 103 بازدید