مدیر کل امور کتابخانه های عمومی کشور

 اهداف اداره منابع و امور فرهنگی همسو با هم است.

مدیرکل امور کتابخانه ها در جمع کارشناسان منابع کتابخانه های عمومی کشور گفت:اهداف اداره منابع و امور فرهنگی همسو با هم است و هدف مشترکی را دنبال می کنند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی، ابراهیم شمشیری مدیرکل امور کتابخانه ها گفت: بدنه امور کتابخانه های ما سنتی بوده و در سال های اخیر نسبت به مکانیزه نمودن فعالیت های کتابخانه ها اقدامات ویژه ای صورت گرفته است. در این راستا بازدیدهایی طی 2 سال اخیر از تمام کتابخانه های استان ها به عمل آمده و شاخص های مطرح در کتابخانه ها شناسایی شده است.
شمشیری در ادامه در خصوص نرم افزار جدید کتابخانه ها و قابلیت ارزیابی عملکرد تمامی کتابخانه ها از طریق این نرم افزار اشاره کرد.
وی در خاتمه در خصوص دانش کتابداری، وجین و امانت بین کتابخانه ای مواردی را مطرح و بر راهاندازی مراکز مبادله استانی و شهرستانی در راستای افزایش منابع کتابخانه ها تاکید کرد.
 

 

/ 0 نظر / 112 بازدید