جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش گل تپه

جلسه انجمن کتابخانه عمومی ابن سینا گل تپه با حضوراکثریت اعضا انجمن درمحل بخشداری تشکیل شد درابتدای جلسه آقای یداللهی وثیق بخشدارگل تپه ضمن اعلام رتبه اول کتابخانه عمومی ابن سینا دربین کتابخانه های عمومی استان همدان درجذب عضو فعال از زحمات آقای معیری مسئول این کتابخانه تشکر کرد و افزودند با توجه به وجود تنها یک کتابخانه دربخش گل تپه ، تجهیز ، امکانات مورد نیاز وتقویت منابع آن باید پاسخگوی نیازهای مطالعاتی یک شهر و 46 روستای تابعه این بخش باشد و از آمادگی  بخشداری جهت  تامین قسمتی از تجهیزات سالن اجتماعات کتابخانه خبر داد. درادامه جلسه آقای ارشاد استعدادی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان همدان با اشاره به سرمایه گذاریهای گسترده  دولتهای غربی  درراه اندازی جنگ نرم علیه افکار جوانان این مرز و بوم ، ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی را موجب سالم سازی فکری خانواده ها و جامعه نام برد و آنرا یکی از بهترین شاخص ها ی بسیار مهم جهت مقابله با تهدیدات جنگ نرم دشمنان درمقطع کنونی دانست ،ایشان درادامه ضمن اشاره به نقش بسیارمهم اداره آموزش پرورش در توسعه فرهنگ کتابخوانی، خواستارهمکاری بیشتراین ارگان ودیگرمراکز فرهنگی واقع دربخش گل تپه با کتابخانه عمومی شهرگل تپه شدند و نتیجه  این همکاری ها را زمینه ساز و شتاب دهنده رسیدن به جایگاه واقعی منطقه دررسیدن به استاندارهای لازم درزمینه ارتقا مطالعه مفید درکوتاهترین زمان دانست سپس سیدجوادمعینی ،رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کبودراهنگ ضمن اشاره به رتبه اول کتابخانه گل تپه درزمینه سرانه زیربناورتبه برتراین کتابخانه درسرانه تعدادکتاب دربین کتابخانه های عمومی این شهرستان ازتقویت منابع مکتوب وانجام وجین کتب تکراری وبدون مخاطب وافزایش تجهیزات بخش کودکان این کتابخانه درآینده نزدیک خبرداد .جمشیدچایانی کارشناس امورانجمن های کتابخانه های استان نیز ضمن درخواست ازاعضای شورای اسلامی و شهرداری  گل تپه ، جهت واریزبه موقع و دقیق مبلغ نیم درصد آن شهرداری ، حمایت  آنها در این شاخص  را بعنوان حمایت ازتوسعه فرهنگ و ارتقا مطالعه مفید دراین بخش نام بردند و طرح عضویت تمامی معلمین و دانش آموزان در کتابخانه عمومی  ابن سینا گل تپه را بعنوان یک طرح پایلوت عضویت کشوری پیشنهاد نمودند.

 

/ 0 نظر / 52 بازدید