انواع مطالعه

انواع مطالعه:

* دستاوردی: مطالعات دروس دانشگاهی و مدرسه از این نوع هستند. زیرا مطالعه می کنیم تا جایگاه اجتماعی خوب، شغل مناسب، پایگاه مقبول در برابر استاد و جامعه کسب کنیم.

* دلخواهانه: مطابعه نوشته هایی که از عمق روح نویسنده نشات گرفته است. مطالعه کتب مقدس از این دست است.

*فرهنگی: مطالعه دانش بخاطر ارزش خود دانش و نه امتیاز و موقعیتی که از قبل آن نسیب فرد می شود. نتیجه این گونه مطالعه گسترش بینش

* جبرانی: مطالعه ای که صرفا برای سرگرمی است.

 

آسیب شناسی مطالعه دروس:

* بلند خوانی در زمان مطالعه که موجب کاهش سرعت در خواندن می شود. از طرفی صامت خوانی در همه فضاها ممکن است اما بلند خوانی درهمه جا امکان ندارد. همچنین بلند خوانی به تارهای صوتی آسیب می زند و در نهایت ایجاد خستگی می کند.

* راه رفتن در حین مطالعه: راه رفتن در زمان مطالعه باعث ایجاد خستگی در فرد، کاهش تمرکز و کاهش زمان مطالعه خواهد شد.

* مطالعه در کنار وسایل صوتی همه تمرکز فرد را از بین می برد.

* خواندن بیش از حد که این امر بیشتر در دختران مشاهده می شود. خواندن بیش از حد باعث می شود که فرد ابدا نتیجه مطلوب خود را کسب نکند.

* عده ای از دانش آموزان و دانشجویان به هنگام خستگی به سراغ مطالب درسی خود می روند و اغلب از دروس ساده شروع می کنند تا به دروس سخت تر برسند. این کار خطایی است. زیرا در هنگام خستگی بهتر است حد الامکان درسی مطالعه نشود و اگر می خواهیم این کار را انجام بدهیم بهتر است از همان ابتدا به سراغ دروس سخت تر برویم و سپس به سراغ دروس ساده برسیم.

* از طوطی وار خواندن مطالب خودداری کردن. مطالب را باید فهمید نه که حفظ کرد. افرادی که مطالب را حفظ می کنند در پایین ترین سطح شناختی باقی می مانند.طبقات یادگیری به ترتیب مرتبه عبارت اند از: دانش / درک / کاربرد / تجزیه و تحلیل / ترکیب و در نهایت قضاوت و ارزشیابی. در واقع دانش پایین ترین سطح یادگیری است و قضاوت و ارزشیابی بالاترین سطح آن.

* وجود اضطراب باعث کاهش سرعت یادگیری می شوند. هرمونهایی که در حالت اضطراب ترشح می کنند در روند فعالیتهای شناختی آدمی اختلال ایجاد می کنند.

 * مطالعه در حین خستگی.

* پیوسته خواندن یک درس یا مطلب که موجب دلزدگی می شود. پس در نتیجه در جریان مطالعه باید به تنوع در موضوعات مورد مطالعه توجه کرد.

آسبیهای دیگر مطالعه عبارت اند از مطالعه بی وقفه/ وسواس در مطالعه/ تحرک بیش از حد(پیش فعالی) / ضعف در یک درس و تاثیر آن در درسهای دیگر.

 

مکان مناسب مطالعه:

* تعیین اتاق مخصوص مطالعه که سبب تمرکز ذهنی می شود.

* داشتن اتاقی که بتوان همانطور کتب پخش شده در هنگام مطالعه را در آنجا رها کرد. زیرا پخش و جمع کردن دائمی کتاب مورد مطالعه موجب اتلاف وقت است.

* اتاقی که در  آن صدای عبور و مرور و سایر موجبات انحراف تمرکز به حداقل برسد.

* درجه حرارت مناسب. درجه حرارت چنانچه حول و حوش 20 درجه باشد مناسب است.

* نور مناسب برای اتاق مطالعه. بهتر است برای اتاق مطالعه لوستر یا چراخی چند شاخه خریداری شود که چند شاخه آن به سمت سقف و چند شاخه دیگر آن به سمت کف اتاق باشد. این امر از خستگی چشمها جلوگیری می کند.

* رنگ اتاق باید ملایم باشد.

* حدالامکان فضای داخل اتاق مطالعه منظم و مرتب باشد.

 ....

 

 زمان مناسب برای مطالعه:

زمان مناسب، زمانی است که فرد برای مطالعه آمادگی کامل دارد. کتاب "آداب المتعلمین" زمان مناسب برای مطالعه را بعد از نماز صبح عنوان کرده است. همچنین مطالعه بعد از نیمه شب اصلا توصیه نشده است. ایرانیان در قدیم نیز، زمان مناسب برای مطالعه را در زمان سحر و بعد از طلوع آفتاب می دانستند.

 

فنون موثر در مطالعه:

از جمله فنون موثر در مطالعه بی صدا مطالعه کردن و همچنین از بر خوانی در هنگام مطالعه است. به این شکل که بعد از خواندن یک پاراگراف، یک دور آن را از بر برای خود بگوییم.

 

مراحل یادگیری کلامی در مطالعه: (یعنی مطالعه از طریق کلام عبارت است از)

1- توجه به مطالب مورد مطالعه

* مشخص کردن هدف مطالعه

* هدف نویسنده از نوشتن مطلب چه بوده است.

* توجه و دقت به مقدمه پاراگراف

* ساختار کلی متن را نگاه کند و اصول و فروع آن را دریابد.

* توجه به ضمائم، جدولها، نقشه و...

* توجه به نتیجه گیری مطلب

2- زبان گردانی مطالب خوانده شده و دقت فراوان به منظور کشف نکات مهم در متن

3- طرح پرسش از متن

4- پیوند دادن مطالب با معلومات قبلی

 

انواع مطالعه:

1- مطالعه اجمالی: دستیابی به یک شناخت کلی/ مطالعه یکی دو جمله از پاراگرافها / توجه به کلمات بولد شده، نمودارها و جدولها. در این نوع مطالعه از 100 صفحه از کتاب تنها دو صفحه خوانده می شود. فایده این مطالعه در کارامدی بیشتر، درک بهتر، افزایش میزان دقت.

2- مطالعه عبارت خوانی: به جای نگاه به تک تک کلمات به گروه کلمات نگاه شود.

فایده آن سرعت بیشتر، درک بیشتر و تمرکز بیشتر است.

3- سریع خوانی: در این روش سرعت بالاست و هنگامی این روش مفید است که برداشت کلی مورد نظر است. این روش از دقت کم می کند. بهتره پاراگرافها یک بار قبل از سریع خوانی، خوانده شود.

4- دقیق خوانی: درک کامل به اضافه بایگانی منظم و دقیق در حافظه نتیجه این روش است. همچنین باعث احاطه بیشتر خواننده بر مطلب و افزایش توانایی نقد او می شود.

5- مطالعه نوشته های ادبی و هنری: هدف در این روش افزایش آگاهی به همراه لذت بیشتر از کتاب شعر و داستان ا ست.

/ 0 نظر / 162 بازدید