استعدادی مدیر کل کتابخانه های عمومی و دبیر کمیته نهضت مطالعه مفید استان همدان

ارشاد استعدادی مدیر کل کتابخانه های عمومی و دبیر کمیته نهضت مطالعه مفید استان همدان

 تحقق فرامین مقام معظم رهبری در بحث کتاب عزم عمومی را طلب می کند

 

/ 0 نظر / 16 بازدید