اهمیت کتابخوانی برای نوزادان

اهمیت کتابخوانی برای نوزادان
 
خواندن کتاب برای کودک به ایجاد ارتباط شما با اوکمک می کند ودرعین حال اورا با زبانی که هر روز آن رابه کار می برید آشنا می کند برای انجام چنین کاری هرگز زود نیست .والدین اغلب تصور می کنند که کتاب خواندن برای نوزاد کار بی فایده ای است ،پیشنهاد می شودبا برنامه ریزی مناسب این کار را انجام دهید. اگر مادر کنار فرزند بنشیند و کتاب مناسبی برایش انتخاب کند. آمادگی و اشتیاق اورا برای یادگیری مشاهده خواهد کرد. اگر والدین و یا مربی هنگام خواندن کتاب، انگشت خود را زیر خط های نوشته شده قرار دهدتوجه او به مطالب بیشتر خواهد شد، و به این ترتیب علاقه به به مطالعه در او شکوفا خواهد شد و هنگامی که بزرگ شد، خود به سوی مطالعه و اشیایی با موضوعات گوناگون خواهد رفت . کتاب هایی مقوایی انتخاب کنید که عکس هایی بزرگی داشته باشد بهتر است هر صفحه موضوعات زیادی نداشته باشدهمانطوری که قدرت تمرکز او در هشت هفته اول پیشرفت می کند می تواند کتاب راهم بیشتر و بیشتر درک کند. او عاشق نگاه کردن به عکس ها و تصاویر کودکان دیگر است و چهره اشخاص توجه او را خیلی به خود جلب می کند مخصوصأ اگر چشمانی بزرگ داشته باشدو بخندد. در هنگام خواندن کتاب به این تصاویر اشاره کنید و درباره آنها با او حرف بزنید و سایر افراد خانواده را به این کار تشویق کنید.
وقتی قدرت تمرکز او کامل شد و او شروع به فهم تصاویر و در آوردن صداهایی بیشتری از خود کرد کتابهایی که جزییات آن کمی بیشتر است به او نشان دهید و اگر دوست داشته باشید برای او داستان بخوانید. او عاشق آن است که به حالت صداها وآهنگ کلام شما درحالی که روی پای شما نشسته است گوش بدهد. زمان مناسب برای خواندن کتاب از یاد نرود اگر نوزادمان به اندازه بزرگ شده که خود می تواند در مورد اشیاء اظهارنظر کند پس باید به علایق او، کتاب را انتخاب کنیم به عنوان مثال اگر او به گربه همسایه توجه کند والدین کتابی را در مورد گربه تهیه کند و ضمن خواندن آن صدای گربه در کتاب چیزهای خنده دار وجود داشته باشد یاخیر. اگر چنین کار هایی انجام شود نهتنها ارتباط با فرزند را تقویت می کند بلکه علاقه به مطالعه لذت از آن را برایش به وجود می آورد .
در پایان سخن پس سعی کنیم در همان اوایل نوزادی کودک را برای کتابخوان شدن عادت دهیم تا ضمن فراگیری به امر کتابخوانی در دوران کودکی در آینده نه چندان دور بتواند کتابخوان خوبی و مفید باشد
/ 0 نظر / 24 بازدید